Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18

24-06-2020, 12:19

W związku z treścią § 11 ust. 16 Regulaminu konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18, informujemy o zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą (Ministerstwo Klimatu) aktualizacji wyników oceny merytorycznej I i II stopnia w ramach konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18.

W świetle powyższego, publikujemy zaktualizowaną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18.