Zmiana budżetu konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 i dokumentacji konkursowej

24-06-2020, 12:30

Zgodnie z treścią § 17 ust. 6 Regulaminu konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 informujemy o następującej zmianie:

W związku z aktualizacją wyników oceny merytorycznej I i II stopnia w ramach konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18., Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Klimatu) wyraziła zgodę na zmianę budżetu dla przedmiotowego konkursu dotyczą zwiększenia budżetu konkursu z kwoty 451 121 886,86 zł do kwoty 459 767 837,38 zł.

W związku z powyższym, publikujemy zmienioną dokumentację konkursową tj.:

1. Regulamin konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18,

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – ogłoszenie o planowanym naborze.

Termin, od którego zmiany są stosowane: 12.06.2020 r.