Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych

04-04-2018, 15:17

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs, zgodnie z § 11 pkt. 19-22 Regulaminu konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-K02/17  poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych.

Pliki do pobrania

zal nr 2 tab  nr 1 do rap z oceny formalnejj.pdf
zal nr 2 tab nr 1 do rap z oceny formalnejj.pdf - (406,25 KB) Lista projektów z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-K02/17 dla Działania 1.6 „Promowanie wykorzysty