Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych

04-04-2018, 15:17

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs, zgodnie z § 11 pkt. 19-22 Regulaminu konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-K02/17  poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych.

Pliki do pobrania