Aktualizacja Harmonogramu konkursu

31-10-2018, 11:08

Zgodnie z treścią § 16 ust. 6 Regulaminu konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-002/17 (dalej: Regulamin konkursu)

informujemy, iż zaktualizowany został Harmonogram konkursu zamkniętego nr POIS.01.06.01-IW.03-00-K02/17.

Tekst jednolity Regulaminu konkursu zamkniętego nr POIS.01.06.01-IW.03-00-K02/17

 

Pliki do pobrania