Zmiany w zasadach oznaczania działań i materiałów info-promo

24-06-2016, 15:01

Informujemy, że w związku z publikacją przez Komisje Europejską nowych interpretacji dotyczących obowiązków informacyjnych beneficjentów, nastapiły zmiany w zasadach oznaczania działań oraz materiałów informacyjno-promocyjnych finansowanych w ramach programów dwufunduszowych i częściowo programu Pomoc Techniczna.

W związku  z tym zmodyfikowany został "Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji" (rozdz.11 oraz 17.6).

W załączeniu przykłady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w pytaniach i odpowiedziach