WAŻNE: ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA NABORU

29-08-2016, 13:16

Zgodnie z treścią § 16 ust. 6 Regulaminu konkursu POIS/1.2/1/2016 (dalej: Regulamin konkursu) informujemy o następującej zmianie:

Ministerstwo Energii jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 1.2 „Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach” podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru w ramach konkursu POIS/1.2/1/2016 do dnia 31 października 2016 r.

W związku z powyższym, termin końcowy naboru wniosków, określony w §9 ust. 1 Regulaminu konkursu, zostaje ustalony na 31.10.2016 r.

Termin, od którego zmiany są stosowane: 29.08.2016 r.