Poradnik KE „Public procurement guidance for practitioners on avoiding the most common errors"

27-02-2018, 14:52

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska opublikowała zaktualizowaną wersję poradnika pn.: „Public procurement guidance for practitioners on avoiding the most common errors in projects funded by the European Structural and lnvestment Funds” (wersja z lutego 2018 r.). Dokument jest zamieszczony na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/guide/

Obecnie dostępna jest jedynie angielska wersja językowa, jednak zgodnie z informacją wskazaną na ww. stronie internetowej, podobnie jak przy poprzedniej edycji, będzie on dostępny również w języku polskim. Dokument zawiera porady skierowane do osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Warto nadmienić, że aktualna wersja poradnika uwzględnia zmiany jakie zostały wprowadzone na mocy nowych dyrektyw UE w sprawie zamówień publicznych obowiązujących od 2014 roku