Zmiany w systemie SL2014 – nowa wersja Podręcznika beneficjenta.

07-12-2018, 08:18

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z wdrożeniem w dniu 7.12.2018 r. zmian w systemie SL2014, w sekcji „Korzystaj z SL2014” zamieszczono nową wersję Podręcznika beneficjenta w wersji 2.4.

Opis zmian:

1. Możliwość przepięcia wniosku o płatność do innej wersji umowy (tj. nowszego aneksu).

2. Nowy sposób działania „Postępu finansowego”.      

 Postęp finansowy” trafi do osobnej zakładki „Podsumowanie” i będzie przeliczany:

- przez System (w momencie pierwszego wejścia na zakładkę, zapisu oraz przesyłania wniosku);

- przez Beneficjenta (przy użyciu nowej funkcji „Odśwież”).

Dane z zakładki „Podsumowanie” dla wniosków składanych po wdrożeniu zmian nie będą wchodzić do sumy kontrolnej dla danego wniosku o płatność. Dzięki temu pracownicy instytucji będą mogli na swoim poziomie aktualizować dane w zakładce „Podsumowanie na złożonych wnioskach o płatność (nowa funkcja „Aktualizuj”).

3.   Możliwość odpinania przez instytucję z wniosków o płatność błędnych załączników, powiązanych z wnioskiem przez beneficjenta po jego złożeniu.

4.   Dodanie nowej walidacji sprawdzającej, czy suma kwoty wnioskowanej refundacji z zakładki "Projekt" i "kwoty zaliczek rozliczanych bieżącym wnioskiem" z zakładki "Rozliczenie zaliczek" nie przekracza kwoty „Dofinansowania” z zakładki „Projekt”.

5.   Możliwość importowania danych z pliku .xls do Zestawienia dokumentów na wnioskach zbiorczych.

6.   Dodanie do eksportowanego z zestawienia dokumentów pliku .xls listy kontraktów.

7.   Możliwość podpisywania wniosków certyfikatem niekwalifikowanym SL2014 dla osób uprawnionych spoza Polski, w innych projektach niż EWT.

8.   Zwiększenie liczby znaków w kodach słowników programowych z 3 do 4.

 

Szczegółowy opis funkcjonalności systemu znajduje się w Podręczniku Beneficjenta.