Zobacz efekty realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w sektorze energetyka

21-12-2020, 12:14

Dzięki funduszom z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla sektora energetyka, udało nam się zrealizować szereg ważnych projektów energetycznych.

Dotychczasowe efekty realizacji POIiŚ 2014-2020 - sektor energetyka

Podpisaliśmy ponad 800 umów o dofinansowanie projektów, których całkowita wartość to 24 mld zł, z czego dofinansowanie z UE to blisko 12 mld zł.

Realizacja tych projektów to konkretne korzyści dla obywateli, środowiska naturalnego i gospodarki, m.in.:
- wzrost bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski,
- poprawa efektywności energetycznej,
- wsparcie systemów ciepłowniczych,
- wzrost ilości zielonej energii wytwarzanej z OZE.

Podpisaliśmy dotąd umowy:
- na wybudowanie lub zmodernizowanie blisko:
1 500 km gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych,
1 020 km elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych,
1 215 km sieci ciepłowniczych,
- na modernizację energetyczną blisko 1 500 budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych,

Nasi Partnerzy z Narodowego Funduszu i z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska udzielili ponad 165 tys. konsultacji i porad w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego.

Przed nami jeszcze dużo pracy, ale już teraz możemy zaprezentować projekty, które są kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystują innowacyjne rozwiązania i podnoszą komfort życia mieszkańców.

Poniższy film prezentuje tylko niewielką część już zrealizowanych projektów.

Zapraszamy do obejrzenia.

Wideo

Ważnym elementem wsparcia z funduszy Unii Europejskiej jest rozwój systemu inteligentnych sieci energetycznych o niskich i średnich napięciach.

Jednym z przykładów jest projekt realizowany przez ENERGA-OPERATOR S.A. w ramach poddziałania 1.4.1 POIiŚ 2014-2020 - Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym.

Materiały

Informacje o projekcie pt. Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym
Informacje​_o​_projekcie​_Energa​_Smart​_Grid.pdf 0.50MB

Wideo

Zapraszamy również do obejrzenia reportaży dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - sektor energetyka.

Wideo

Gazowy Korytarz Północ-Południe to przykład dofinansowywanej z Funduszy Europejskich grupy inwestycji o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego. Dofinansowaniem objęto 9 gazociągów, których łączny koszt budowy to 4,9 mld zł, w tym blisko 2,2 mld zł z UE.

Materiały

Korytarz Gazowy
PGE​_ministerstwo​_klimatu​_34.mp4 13.61MB

Poniżej dostępne są broszury prezentujące przykłady realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - sektor energetyka.

Zachęcamy do pobierania i korzystania.

Materiały

MK​_Broszura​_Program​_Operacyjny​_2020
MK​_Broszura​_Program​_Operacyjny​_2020.pdf 1.58MB
MK​_Broszura​_Smart​_Grids​_2020
MK​_Broszura​_Smart​_Grids​_2020.pdf 1.74MB

Załączona broszura przedstawia efekty realizacji projektów energetycznych (stan: 1 października 2020 r.)

Materiały

Efekty realizacji POIiŚ
MK​_-​_Reklama.pdf 0.43MB

Mapa dotacji

Mapa Dotacji to serwis internetowy, który prezentuje projekty realizowane na terytorium Polski, współfinansowane z Funduszy Europejskich.

Zachęcamy do korzystania z serwisu!

Materiały

Mapa dotacji

Informacja o projektach zrealizowanych w ramach POIiŚ 2007-2013

Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat projektów zrealizowanych w ramach POIiŚ 2007-2013, dostępną w sekcji "Materiały".

Materiały

Projekty realizowana w ramach POIiŚ 2007-2013
Projekty​_POIiŚ20072013.docx 0.02MB