Zapraszamy beneficjentów Funduszy Europejskich do korzystania z portalu GŁOS BENFICJENTA

19-07-2021, 09:07

Zapraszamy beneficjentów Funduszy Europejskich do korzystania z portalu GŁOS BENFICJENTA link: https://www.glosbeneficjenta.gov.pl/

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Rzecznikiem Funduszy Europejskiej stworzyło portal Głos beneficjenta

Jest to platforma, która ma służyć przedsiębiorcom, samorządom oraz wszystkim, którzy korzystają ze środków unijnych. Za jej pomocą można zgłaszać propozycje usprawnień we wdrażaniu Funduszy Europejskich. Chcemy wspólnie z beneficjentami tworzyć bardziej efektywne rozwiązania i ułatwić dostosowanie do wytycznych, obowiązujących w Funduszach Europejskich.

 

Zapraszamy do korzystania: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/glos-beneficjenta-zaproponuj-usprawnienie-we-wdrazaniu-funduszy-europejskich/