System SL2014

Umowa o dofinansowanie zawarta w ramach POIiŚ 2014-2020 zobowiązuje Państwa, aby w ramach procesu rozliczania realizowanego projektu wykorzystywać system SL2014.

Dzięki systemowi mogą Państwo, m.in.:

  • składać wnioski o płatność,
  • prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy
  • przekazywać dane dotyczące planowanego harmonogramu płatności w projekcie.

W związku z powyższym po podpisaniu umowy uprzejmie prosimy Państwa o zapoznanie się z dokumentem pn. Podręcznik beneficjenta. Podręcznik beneficjenta jest instrukcją pracy w SL2014, której celem jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów (upoważnianym w momencie zawierania umowy w ramach listy tzw. osób uprawnionych, stanowiącej integralną część tej umowy).

Podręcznik Beneficjenta wersja 2.7 z dnia 15.01.2020 r.

Podręcznik beneficjenta uszczegółowiony w zakresie POIiŚ wersja 2.7

Instrukcja multimedialna dla beneficjanta