V nabór - Siódmy etap list projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18

26-11-2020, 13:40

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 24 listopada 2020 r. siódmy etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18:

Rozwój terenów zieleni w miastach