Informacje o wynikach naboru dla wniosków konkursowych

25-08-2016, 12:36

Logotyp programu Infrastruktura i ŚrodowiskoNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 88 Regulaminu konkursu nr POIS.02.01.00-IW-02-00-201/16 poniżej publikuje zaakceptowane w dniu 22 sierpnia 2016 r. przez Ministerstwo Środowiska listy rankingowe projektów.

Zaakceptowana lista rankingowa projektów w ramach konkursu POIS.02.01.00-IW-02-00-201/16