Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr POIS.02.01-00-IW-02-00-201/16 wraz z składem KOP

29-12-2017, 07:09

 

  Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POIS.02.01-00-IW-02-00-201/16 poniżej publikuje zaakceptowaną w dniu 21 grudnia 2017 r. przez Ministerstwo Środowiska listę projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - konkurs nr POIS.02.01-00-IW-02-00-201/16 w ramach działania 2.1 POIiŚ 2014-2020

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach Konkursu nr: POIS.02.01-00-IW-02-00-201/16