Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.1.1

27-02-2017, 08:54

Zmiany do Regulaminu konkursu dotyczą następujących dokumentów:

- Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu (Załączniki wymagane do wniosku),

- Załącznik nr 4 wzór 4 do Regulaminu konkursu (Oświadczenia w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z POIiŚ).

Szczegóły:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/inwestycji-dotyczacych-wytwarzania/art,6,zmiana-regulaminu-konkursu-dla-poddzialania-1-1-1.html